inoxductuan.com.vn

DỊCH VỤ

- CẮT TẤM INOX

- CHẤN GẤP U, C, V...

GIA CÔNG ĐỘT LỖ TẤM INOX

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

I.QUY TRÌNH ĐẶT HÀNG

Bước 1 :  Khảo sát,đo đạc.

Bước 2 : Thỏa thuận về giá cả.

Bước 3 : Thiết kế → Dự toán khối lượng,trọng lượng sản phẩm→ Xác định tổng giá trị của đơn  hàng.

Bước 4 : Xác nhận đặt hàng → Bên đặt hàng đặt cọc 50% tổng giá trị của đơn hàng.

Bước 5 : Thống nhất → Ký xác nhận bản vẽ kỹ thuật.

Bước 6 : Tiến hành sản xuất

Bước 7 : Nghiệm thu hàng hóa → Ký xác nhận của hai bên.

Bước 8 : Thanh toán →Bên đặt hàng thanh toán hết số tiền còn lại của đơn hàng sau đó nhận hàng.

II.THÔNG TIN TÀI KHOẢN 

1.Số tài khoản : 55440007 tại VPBank - chi nhánh Đông Đô - Thành phố Hà Nội.Tên tài khoản : Công ty TNHH cơ khí Đức Tuấn.

2.Số tài khoản : 3552686868 tại VPbank - chi nhánh Đông Đô - Thành phố Hà Nội.Tên tài khoản : Lương Văn Phòng