inoxductuan.com.vn

DỊCH VỤ

- CẮT TẤM INOX

- CHẤN GẤP U, C, V...

GIA CÔNG ĐỘT LỖ TẤM INOX

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

KỆ INOX LẮP RÁP 1 TẦNG LƯỚI VÀ 1 TẦNG PHẲNG

KỆ INOX LẮP RÁP 1 TẦNG LƯỚI VÀ 1 TẦNG PHẲNG

Model: KITLVP

Hotline: 0904.844.207

Bảo hành: 1 năm

Giá bán: 3,200,000đ

Mua ngay

*Chi tiết tầng kệ lưới

- Kích thước : Dài*Rộng*Cao =2000*800*2000 mm ( Không có bánh xe )

- Chân kệ lưới bằng ống inox 304 : Ø25.4*1.5 mm

- Khung vỉ lưới bằng đặc inox 304:Ø 6 mm

-Đan nan inox theo chiều rộng là 800 mm bằng đặc inox 304 : Ø 3-3.2 mm  .Khoảng cách lọt lòng là 25 mm.

-Tăng cứng  4 cạnh của vỉ lưới bằng Ziczac inox 304 phi 4 mm liên kết với đặc inox 304 phi 6 mm

- Có 02 thanh đỡ tăng cứng bằng Ziczac inox 304 phi 4 mm liên kết với đặc inox 304 phi 6 mm,ở  trong,phía dưới của phên lưới inox theo chiều dài 2000 mm

*Chi tiết tầng phẳng :

- Mặt bằng tấm inox 304,bóng,dày 0.8 mm

- Ở phía dưới có hệ xương tăng cứng

*Thay đổi khoảng cách giữa các tầng dễ dàng.

*Tháo lắp đơn giản.

*Inox Đức Tuấn chuyên nhận gia công sản xuất xe kệ lưới inox lắp ráp khớp lồng,khớp nối :Kệ lưới inox,kệ lưới inox lắp ráp,kệ lưới inox lắp ghép,giá kệ lưới inox,giá kệ lưới inox lắp ghép,giá kệ lưới inox lắp ráp,kệ lưới inox đa năng,kệ lưới inox thông minh,kệ lưới inox không nhiễm từ,giá kệ lưới inox đa năng,giá kệ lưới inox thông minh,giá kệ lưới inox không nhiễm từ,kệ lưới inox lắp ráp khớp lồng,kệ lưới inox lắp ghép khớp lồng,kệ lưới inox lắp ráp lan sóng,kệ lưới inox lắp ráp có vách ngăn,kệ lưới inox lắp ráp để phôi liệu,kệ lưới inox lắp ráp để linh kiện điện tử,kệ lưới inox lắp ráp kích thước tiêu chuẩn,kệ lưới inox lắp ráp dùng vít trí,kệ lưới inox lắp ráp phên lưới chữ A,giá kệ lưới inox lắp ráp nhiều tầng,kệ khớp nối ống HJ,kệ lưới inox khớp nối ống HJ,kệ lưới inox lắp ghép khớp nôi ống HJ,giá kệ lưới inox lắp ráp khớp nối ống HJ,giá kệ nhiều tầng lưới khớp nối ống HJ,phụ kiện khớp nối ống HJ1,khớp nối ống HJ2,bộ gá đỡ bánh xe,giá kệ lưới inox lắp ráp khớp nối ống HJ 2 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp khớp nối ống HJ 3 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp khớp nối ống HJ 4 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp khớp nối ống HJ 5 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp khớp nối ống HJ 6 tầng,kệ 2 tầng lưới inox lắp ghép khớp nôi ống HJ,kệ 3 tầng lưới inox lắp ghép khớp nôi ống HJ,kệ 4 tầng lưới inox lắp ghép khớp nôi ống HJ,kệ 5 tầng lưới inox lắp ghép khớp nôi ống HJ,kệ 6 tầng lưới inox lắp ghép khớp nôi ống HJ,kệ 2 tầng lưới inox khớp nối ống HJ,kệ 3 tầng lưới inox khớp nối ống HJ,kệ 4 tầng lưới inox khớp nối ống HJ,kệ 5 tầng lưới inox khớp nối ống HJ,kệ 6 tầng lưới inox khớp nối ống HJ,kệ 2 tầng lưới khớp nối ống HJ,kệ 3 tầng lưới khớp nối ống HJ,kệ 4 tầng lưới khớp nối ống HJ,kệ 5 tầng lưới khớp nối ống HJ,kệ 6 tầng lưới khớp nối ống HJ,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp dùng vít trí,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp dùng vít trí,,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp dùng vít trí,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp dùng vít trí,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp dùng vít trí,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp phên lưới chữ A,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp phên lưới chữ A,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp phên lưới chữ A,,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp phên lưới chữ A,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp phên lưới chữ A,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp kích thước tiêu chuẩn,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp kích thước tiêu chuẩn,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp kích thước tiêu chuẩn,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp kích thước tiêu chuẩn,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp kích thước tiêu chuẩn,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp để linh kiện điện tử,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp để linh kiện điện tử,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp để linh kiện điện tử,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp để linh kiện điện tử,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp để linh kiện điện tử,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp có vách ngăn,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp có vách ngăn,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp có vách ngăn,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp có vách ngăn,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp để phôi liệu,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp để phôi liệu,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp để phôi liệu,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp để phôi liệu,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp để phôi liệu,kệ 2 tầng lưới inox lắp ghép khớp lồng,kệ 3 tầng lưới inox lắp ghép khớp lồng,kệ 4 tầng lưới inox lắp ghép khớp lồng,kệ 5 tầng lưới inox lắp ghép khớp lồng,kệ 6 tầng lưới inox lắp ghép khớp lồng,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp lan sóng,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp lan sóng,,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp lan sóng,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp lan sóng,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp lan sóng,kệ 2 tầng lưới inox lắp ráp khớp lồng,kệ 3 tầng lưới inox lắp ráp khớp lồng,kệ 4 tầng lưới inox lắp ráp khớp lồng,kệ 5 tầng lưới inox lắp ráp khớp lồng,kệ 6 tầng lưới inox lắp ráp khớp lồng,giá kệ 2 tầng lưới inox không nhiễm từ,giá kệ 3 tầng lưới inox không nhiễm từ,giá kệ 4 tầng lưới inox không nhiễm từ,giá kệ 5 tầng lưới inox không nhiễm từ,giá kệ 6 tầng lưới inox không nhiễm từ,kệ 2 tầng lưới inox,kệ 3 tầng lưới inox,kệ 4 tầng lưới inox,kệ 5 tầng lưới inox,kệ 6 tầng lưới inox,kệ lưới inox lắp ráp 2 tầng,kệ lưới inox lắp ráp 3 tầng,kệ lưới inox lắp ráp 4 tầng,kệ lưới inox lắp ráp 5 tầng,kệ lưới inox lắp ráp 6 tầng,kệ lưới inox lắp ghép 2 tầng,kệ lưới inox lắp ghép 3 tầng,kệ lưới inox lắp ghép 4 tầng,kệ lưới inox lắp ghép 5 tầng,kệ lưới inox lắp ghép 6 tầng,giá kệ lưới inox 2 tầng,giá kệ lưới inox 3 tầng,giá kệ lưới inox 4 tầng,giá kệ lưới inox 5 tầng,giá kệ lưới inox 6 tầng,giá kệ lưới inox lắp ghép 2 tầng,giá kệ lưới inox lắp ghép 3 tầng,giá kệ lưới inox lắp ghép 4 tầng,giá kệ lưới inox lắp ghép 5 tầng,giá kệ lưới inox lắp ghép 6 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp 2 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp 3 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp 4 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp 5 tầng,giá kệ lưới inox lắp ráp 6 tầng,kệ lưới inox đa năng 2 tầng ,kệ lưới inox đa năng 3 tầng ,kệ lưới inox đa năng 4 tầng ,kệ lưới inox đa năng 5 tầng kệ lưới inox đa năng 6 tầng,kệ 2 tầng lưới inox thông minh,kệ 3 tầng lưới inox thông minh,kệ 4 tầng lưới inox thông minh,kệ 5 tầng lưới inox thông minh,kệ 6 tầng lưới inox thông minh,kệ 2 tầng lưới inox không nhiễm từ,kệ 3 tầng lưới inox không nhiễm từ,kệ 4 tầng lưới inox không nhiễm từ,kệ 5 tầng lưới inox không nhiễm từ,kệ 6 tầng lưới inox không nhiễm từ,giá kệ 2 tầng lưới inox đa năng,giá kệ 3 tầng lưới inox đa năng,giá kệ 4 tầng lưới inox đa năng,giá kệ 5 tầng lưới inox đa năng,giá kệ 6 tầng lưới inox đa năng,giá kệ 2 tầng lưới inox thông minh,giá kệ 3 tầng lưới inox thông minh,giá kệ 4 tầng lưới inox thông minh,giá kệ 5 tầng lưới inox thông minh,giá kệ 6 tầng lưới inox thông minh

*Ngoài ra Inox Đức Tuấn cung cấp các loại bánh xe :

→ Đường kính bánh xe :50 mm,65 mm,75 mm,100 mm,125 mm,130 mm,150 mm,200 mm...

→ Bánh xe mặt bích hoặc cọc vít...

→ Chất liệu bánh xe :bánh xe bằng nhựa PU ( polyurethane),bánh xe bằng nhựa PA,bánh xe bằng phíp,bánh xe chịu nhiệt,bánh xe bằng cao su ( rubber ), bánh xe chống tĩnh điện,bánh xe dẫn điện,bánh xe chống nước,bánh xe chống hóa chất,bánh xe chống axít

→ Tải trọng xe ( Tải trọng trên 4 bánh ): 50 Kg,80 Kg,100 kg,150 kg,180 kg,200 kg,250 kg,300 kg ,400 kg,500 kg

*Quý khách có thể đặt hàng theo yêu cầu !

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ ĐỨC TUẤN

- Xưởng sản xuất : Số 23,ngõ 649,đường Lĩnh Nam,Phường Lĩnh Nam,Quận Hoàng Mai,Hà Nội (Ngã tư đèn xanh-đèn đỏ,Dốc Lĩnh Nam,Cầu Thanh Trì,Quận Hoàng Mai,Hà Nội )

- Hotline : 0904844207                        - Website : inoxductuan.com.vn

Cảm ơn bạn đã phản hồi. Chúng tôi sẽ kiểm duyệt trước khi đăng. Mời bạn tiếp tục truy cập website.

Sản phẩm cùng chuyên mục